Kärthemen

déi eis wichteg sinn

Mobilitéit

Bei gréng geet et virunËm wat geet et

Eng Stonn méi laang schlofen? En Tour spadséieren oder lafe goen? Mat de Kanner spillen? Wat géife mer mat der gewonnener Zäit maachen, wa mer moies an owes keng Zäit géifen am Stau verléieren?

Wou si mer drun

Nach ni gouf esou vill an d’Mobilitéit investéiert ewéi an deene leschte 5 Joer: eleng fir d‘Joren 2013 bis 2025 si ronn 4 Milliarden Euro an den Zuchréseau investéiert ginn. Déi éischt Etappe vum Tram si realiséiert an déi nächst gi grad ëmgesat. Mam neie Vëlospistegesetz goufen e puer honnert Kilometer nei Vëlospiste beschloss. Donieft sinn eng sëllechen innovativ Mobilitéitskonzepter ugestouss ginn ewéi zum Beispill de Co-voiturage an de Car-sharing.

Wat bleift ze maachen

Fir d’Mobilitéit hei am Land an de Grëff ze kréien, musse mer awer konsequent weiderschaffen. Duerch eng intelligent Landesplanung wëlle mer en Deel vun den Trajete iwwerflësseg maachen a souwuel de privaten ewéi den ëffentlechen Transport méi effizient maachen.

Eist Verspriechen
  • déi gréng wäerten d’Kapassitéite vum Zuch-, Tram- a Busnetz weider massiv ausbauen. Virun allem fir déi kuerz Trajeten wäerte mer och d‘Vëlosinfrastruktur däitlech verbesseren.
  • déi gréng wäerten d’Stroossennetz wieder moderniséieren an un d’Bedierfnisser vun der Mobilitéit am 21. Joerhonnert upassen. Zemools wëlle mer an d’Verkéierssécherheet a –berouegung investéieren.
  • déi gréng féiere Wunnen, Schaffen a Fräizäit erëm zesummen: andeems mer Wunnraum schafen, wou geschafft gëtt, an Aarbecht schafen, wou gewunnt gëtt, kënne mer en Deel vum Mobilitéitsbedarf reduzéieren. Deelzäitaarbecht, flexibel Aarbechtszäiten an Teleaarbecht droen hirersäits Deel dozou bäi, de Verkéier ze reduzéieren.

All d'Kärthemen

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don