Kärthemen

déi eis wichteg sinn

Transitioun

Ech hunn et selwer gemaachËm wat geet et

Wisou eppes nei kafen, wat een och flécken, tauschen, deelen oder souguer selwer hierstelle kann? Transitioun ass méi ewéi eng Liewensastellung. Si gëtt eis Liewensqualitéit, andeems mir eis selwer versuerge kënnen, si gëtt eis Zukunft, well mer eis Ressource schounen, a si gëtt eis Zesummenhalt, well mer eis Kreativitéit an eis Potentialer zesummen ausliewe kënnen.

Wou si mer drun

Zanter der Grënnung vum „Zentrum fir ecologescht Léieren Lëtzebuerg“ (CELL) huet d’Transitiouns-Beweegung eng Stëmm déi nei  Entwécklungen an d’Rulle bréngt. Donieft sinn iwwert déi lescht Jore vill lokal Initiativen entstanen, déi op hir Aart a Weis d’Iddie vun der Transitiounsbeweegung an der Kreeslaf- a Solidarwirtschaft konkret ëmsetzen. Als gréng sti mer vun Ufank un konsequent hannert där Entwécklung.

Mam Gesetz iwwert d’Sociétés d’Impact Sociétal (SIS) gouf eng extra Gesellschaftsform fir Entreprisë geschafen, déi de Kritäre vun der Solidarekonomie entspriechen. Och d’Energiekooperative ginn dank gréngem Asaz besser ënnerstëtzt. An d’Aféierung vun der „vereinfachter Gesellschaft mat beschränkter Haftung (s.à.r.l.-s)” war an deem Sënn e wichtege Schratt.

Wat bleift ze maachen

Mir wëllen d’Transitiounsbeweegung an eisem Land konsequent ënnerstëtzen a weiderdreiwen. An dat ass néideg: eise Planéit leid ënnert dem Ressourcëverbrauch an der „ëmmer méi, méi schnell, méi grouss, méi bëlleg…“-Mentalitéit . An andeems mer eis eege Kreativitéit, Dynamik a Potential heiheem virun der Dier notzen, geléngt eis dat.

Eist Verspriechen
  • Mir wäerten eng national Strategie fir Transitioun a Solidarwirtschaft ausschaffen an en nationale Forum an Internetportal fir d’Fërderung vun der „sharing economy“ opbauen.
  • Mir wäerten Déngschtleeschtungen an Initiativen, déi op Tauschen, Deelen a Flécken ausgeluecht sinn ënnerstëtzen an der breeder Ëffentlechkeet bekannt maachen.

All d'Kärthemen

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don